Andrzej Nowak SJ (1570—1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej

Studia Philosophiae Christianae, Tom 18, Numer 2 (1982) s. 71-88
Roman Darowski

 

do góry