Tworzenie się grupy rozpoczyna się od trzech osób: studium psychoanalityczne na temat znaczenia osoby ojca w okresie ciąży i pierwszego roku życia dziecka

Studia Philosophiae Christianae, Tom 21, Numer 2 (1985) s. 145-157
Urszula Keller-Husemann

 

do góry