Poznanie ludzkie według św. Augustyna

Studia Philosophiae Christianae, Tom 21, Numer 2 (1985) s. 244-248
Tadeusz Klimski

 

do góry