Wybrane uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w województwie sieradzkim w latach 1975-1998

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 1 (2014) s. 125-138
Arkadiusz Płomiński, Daniel Bakota

 

do góry