"Sport w województwie częstochowskim w latach 1975-1998", Daniel Bakota, Częstochowa 2013 : [recenzja]

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 13, Numer 1 (2014) s. 185-187
Artur Pasko , Daniel Bakota (aut. dzieła rec.)

 

do góry