Stanisław Radzimski SJ (1565—1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 24, Numer 2 (1988) s. 179-191
Roman Darowski

 

do góry