Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z Das Sehen Gottes Mikołaja z Kuzy

Studia Philosophiae Christianae, Tom 24, Numer 2 (1988) s. 191-194
Mieczysław Gogacz

 

do góry