Pewność i prawda w opusculach Tomasza z Akwinu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 24, Numer 2 (1988) s. 194-198
Stanisław Krajski

 

do góry