Człowiek jako autokreator: antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae Vitae"

Studia Philosophiae Christianae, Tom 25, Numer 2 (1989) s. 43-63
Andrzej Szostek

 

do góry