"Człowiek, byt, wartość: antropologiczne i metafizyczne podstawy aksjologii chrześcijańskiej", Ewa Podrez, Warszawa 1989 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 26, Numer 1 (1990) s. 168-170
Stanisław Krajski , Ewa Podrez (aut. dzieła rec.)

 

do góry