Modernizacja bibliotek łódzkich szkół wyższych

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 1 (2014) s. 99-113
Lidia Mikołajuk, Marzena Kowalska

 

do góry