Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach : kronika wydarzeń. Cz. 1 : lata 2004-2009

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 1 (2014) s. 114-141
Maria Kycler

 

do góry