Zależność liczby urodzeń od ilości zakładanych rodzin w krajach zachodnioeuropejskich

Studia Philosophiae Christianae, Tom 27, Numer 1 (1991) s. 133-139
François Höpflinger

 

do góry