Uwagi w sprawie istnienia przedmiotów matematycznych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 27, Numer 1 (1991) s. 166-176
Anna Lemańska

 

do góry