Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga

Studia Philosophiae Christianae, Tom 27, Numer 2 (1991) s. 83-98
Józef Życiński

 

do góry