Kazimierz Twardowski wobec metafizyki Gustawa Theodora Fechnera

Studia Philosophiae Christianae, Tom 27, Numer 2 (1991) s. 124-133
Ryszard Jadczak

 

do góry