Rozważania nad naturą powszechnej demokracji, państwa socjalnego i kapitału

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych, Numer 2 (2009) s. 51-59
Anna Ząbkowicz

 

do góry