Sprawa Katynia w publicystyce poświęconej stosunkom polsko-rosyjskim przed i po katastrofie lotniczej w Smoleńsku

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych, Numer 3 (2010) s. 135-144
Jakub Bogucki

 

do góry