Tradycja i współczesność - specyfika szwajcarskiej samorządności

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych, Numer 3 (2010) s. 193-206
Bernadetta Nitschke

 

do góry