Niepołączalność mandatu radnego samorządu terytorialnego

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych, Numer 5 (2012) s. 155-170
Paweł Kuczma

 

do góry