Z zagadnień teorii normy językowej

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 142-146
Danuta Buttler, Stanisław Urbańczyk
Title of the reviewed work:
pod red. Stanisława Urbańczyka. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1977 ,Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich : księga referatów V Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w Krakowie, październik 1975 r. : praca zbiorowa ,

 

do góry