IV Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej

Studia Philosophiae Christianae, Tom 4, Numer 2 (1968) s. 280-283
M. Gogacz

 

do góry