"Naczalnyj kurs fiłosofii", Moskwa 1968 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 5, Numer 1 (1969) s. 204-208
Mieczysław Lubański

 

do góry