"Etyka" Abelarda na seminarium historii filozofii przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w roku akademickim 1967

Studia Philosophiae Christianae, Tom 5, Numer 1 (1969) s. 282-302
Mieczysław Gogacz

 

do góry