"Dydaktyka Szkoły Wyzszej", z.1 1968, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym w Warszawie

Studia Philosophiae Christianae, Tom 5, Numer 1 (1969) s. 330-335
Edmund Morawiec

 

do góry