"Gnoseołogiczeskie problemy formalizacji", Minsk 1969 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 6, Numer 2 (1970) s. 166-173
Mieczysław Lubański

 

do góry