Sprawozdanie z Konferencji naukowej na temat filozofii polskiej okresu pozytywizmu, 28-29 kwietnia 1971, Warszawa, Pałac staszica

Studia Philosophiae Christianae, Tom 8, Numer 1 (1972) s. 287-290
B. Dembowski

 

do góry