"Łogika i empiriczeskoje poznanie", Moskwa 1972 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 10, Numer 1 (1974) s. 197-200
Mieczysław Lubański

 

do góry