"Metodołogiczeskij analiz tieoreticzeskich i eksperimentalnych osnowanij fiziki grawitacii", Kijew 1973 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 10, Numer 2 (1974) s. 160-166
M. Lubański

 

do góry