Profesor Tadeusz Wyrwa (15 III 1926-20 XI 2010)

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 43, Numer 1 (2011) s. 291-293
Rafał Stobiecki

 

do góry