"Problema fiziczeskoj realnosti: łogiko-gnoseołogiczeskij analiz", Ł.G. Antipienko, Moskwa 1973 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 11, Numer 1 (1975) s. 239-243
M. Lubański , Ł.G. Antipienko (aut. dzieła rec.)

 

do góry