Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa

Studia Philosophiae Christianae, Tom 16, Numer 1 (1980) s. 215-218
Tomasz Bartel

 

do góry