Doroczny zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 697-698
Teresa Wąsowicz

 

do góry