Ewolucyjna wizja przyrody a XIX-wieczny teizm

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 73-89
Józef Życiński

 

do góry