Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 149-158
Zygmunt Hajduk

 

do góry