Czasowe relacje między bytami

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 229-235
Edward Nieznański

 

do góry