Redukcjonizm czy antyredukcjonizm? : refleksje dotyczące poglądów ks. prof. Sz. W. Ślagi

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 237-252
Tadeusz Rutowski

 

do góry