Słowo Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK na pogrzebie Ś.P. prof. dra hab. Szczepana Witolda Ślagi, Limanowa, 20,XII.1995 r.

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 258-259
Józef M. Dołęga

 

do góry