Ś.P. ksiądz profesor Szczepan Ślaga : wspomnienie

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 259-260
M. L.

 

do góry