Przeszedł w inny wymiar istnienia

Studia Philosophiae Christianae, Tom 32, Numer 1 (1996) s. 263-264
Mieczysław Gogacz

 

do góry