Polityka zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i ZSRR : ujęcie porównawcze

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 22 (237) (1991) s. 23-40
Krzysztof Piątek

 

do góry