Znaczenie erygowania domu zakonnego

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 56, Numer 3 (2013) s. 35-53
Bożena Szewczul

 

do góry