A w domu Broniewskiego słychać wiersze...

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 43, Numer 1 (174) (1998) s. 54-55
Barbara Ciszyńska

 

do góry