Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-1776

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 2, Numer 1 (1994) s. 65-82
Zdzisław Lec

 

do góry