23 niedziela zwykła - "Effatha", to znaczy "Otwórz się"

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 2, Numer 1 (1994) s. 160-161
Stanisław Araszczuk

 

do góry