"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 3, Numer 1 (1995) s. 123-124
Ignacy Dec , Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry