22 niedziela zwykła, Droga za Chrystusem drogą niesienia krzyża

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 4, Numer 1 (1996) s. 185-187
Ignacy Dec

 

do góry