25 niedziela zwykła - „Myśli moje nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8)

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 4, Numer 1 (1996) s. 191-192
Jan Patykowski

 

do góry