Św. Symeon "Nowy Teolog" - świadek mocy Ducha

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 4, Numer 2 (1996) s. 99-110
Andrzej Siemieniewski

 

do góry