NMP Królowej Polski, Miłość Ojczyzny

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 4, Numer 2 (1996) s. 224-226
Marek Mendyk

 

do góry